Księgowość

Ikona księgowość

Usługi księgowo-rachunkowe

  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość);
  • badanie i przeglądy sprawozdań finansowych;
  • audyty projektów współfinansowanych przez Unię Europejską;
  • pełna obsługa płacowa i kadrowa pracowników;
  • tworzenie i opieka nad systemem rachunkowości w przedsiębiorstwie;
  • sporządzanie wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych zarówno dla firm jak i osób prywatnych;
  • sporządzanie analiz ekonomicznych i raportów zgodnie z wymaganiami klienta;
  • sporządzanie dokumentacji związanej z cenami transakcyjnymi podmiotów powiązanych.

Usługi związane z uruchomieniem działalności gospodarczej

Inne usługi